Przejdź do treści

Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU “MAJA POKOJE Z WIDOKIEM” od 23.11.2023

1. Wprowadzenie

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług, użytkowania pokoi, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu “Maja Pokoje z Widokiem”. Regulamin stanowi integralną część umowy, do której dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji online, wpłatę zadatku lub całej należności za pobyt.

Gość, dokonując rezerwacji, potwierdza zapoznanie się z regulaminem i akceptację jego warunków oraz cennika.

2. Rezerwacje i Zadatek

2.1. Zadatek wynosi 30% kwoty rezerwacji. Zadatek oraz cała wpłacona należność za pobyt nie podlegają zwrotowi. Przed zakończeniem rezerwacji Gość ma możliwość zmiany terminu rezerwacji na inny, pod warunkiem dostępności, w ciągu 30 dni od daty dokonania rezerwacji, za dodatkową opłatą w przypadku wyższej kwoty rezerwacji na nowy wolny termin.

3. Warunki Ogólne

3.1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu “Maja Pokoje z Widokiem,” którzy zobowiązani są przestrzegać jego zasad.

3.2. Obiekt nie akceptuje Gości podróżujących ze zwierzętami.

3.3. Nie przyjmuje się brygad remontowych i firm budowlanych.

4. Godziny Pobytu i Cisza Nocna

4.1. Dobę hotelową rozpoczynamy o godzinie 16:00 i kończymy o godzinie 10:00 w dniu wymeldowania.

4.2. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

5. Czystość i Zasady

5.1. Dbamy o czystość. Ze względu na zmienną pogodę, prosimy o zabranie ze sobą zmiennego obuwia do chodzenia po domu.

5.2. Po wejściu do domu wszyscy Goście zobowiązani są zdejmować buty.

6. Cena i Płatności

6.1.Apartament 5 osobowy : Cena dotyczy całego apartamentu, a nie jest naliczana na osobę.

Apartament 4 osobowy : Cena zależna jest od ilości osób, a nie jest naliczana za cały apartament 

6.2. Przy rezerwacji pokoju, Gość określa ilość osób zajmujących apartament, czas pobytu i dokonuje opłaty z góry za cały okres, chyba że gospodarz określi inny termin.

6.3. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, jednak wymaga to zgłoszenia takiej chęci do godziny 10:00 dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin najmu. Przedłużenie pobytu zależy od dostępności i nie jest zagwarantowane.

6.4. Gmina wprowadziła opłatę miejscową w wysokości 3 zł od osoby za dzień. Opłatę pobieramy wyłącznie gotówką.

6.5. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, nie przysługuje zwrot wniesionych opłat za niewykorzystany czas pobytu.

7. Dzieci i Bezpieczeństwo

7.1. Dzieci przebywające na terenie obiektu muszą znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór.

8. Zakaz Palenia i Organizacji Imprez

8.1. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, e-papierosów oraz używania, przechowywania innych środków odurzających, które są prawnie zabronione.

8.2. Organizacja imprez i przyjęć jest zabroniona.

9. Usługa i Odbiór Pokoju

9.1. Usługa polega na przekazaniu czystego pokoju gotowego do użytkowania. Obejmuje to przekazanie jednego kompletu kluczy i pilota do bramy wjazdowej oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności gospodarza.

9.2. Oddanie pokoju w dniu wyjazdu polega na przekazaniu czystego pokoju przez zwrot jednego kompletu kluczy wraz z pilotem do bramy wjazdowej oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności gospodarza.

9.3. Podczas pobytu opuszczając obiekt, prosimy o zamykanie drzwi oraz bramy wjazdowej.

9.4. W przypadku zagubienia kluczy, pobierana jest opłata 200 zł za klucz (wymiana zamków) i 100 zł za pilot bramy.

9.5. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim i udostępniać go innym osobom.

9.6. Przed przekazaniem pokoju dokładnie sprawdzamy działanie oraz stan wszystkich sprzętów, pościeli i urządzeń na wyposażeniu. Wszelkie usterki należy zgłaszać natychmiast gospodarzom.

9.7. Gość ma obowiązek zgłosić gospodarzowi wystąpienie szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, osobiście lub telefonicznie.

10. Odpowiedzialność Gościa i Bezpieczeństwo

10.1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia oraz urządzeń technicznych, wynikające z jego winy lub winy osób odwiedzających go.

10.2. Obiekt i części wspólne budynku są monitorowane, a nad bezpieczeństwem czuwa system pożarowy i alarmowy. W pokojach zainstalowane są czujniki dymu.

10.3. Maja Pokoje z Widokiem nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Zachęcamy do zamykania okien i drzwi podczas opuszczania pokoju.

11. Inne Uwagi

11.1. Z dbałością o środowisko, prosimy o segregację śmieci. Nie wrzucamy do toalety przedmiotów takich jak ręczniki, podpaski, tampony, prezerwatywy itp.

11.2. W okresie zimowym, prosimy o wyłączanie grzejników podczas wietrzenia pomieszczeń.

11.3. Miejsca na ognisko są wyznaczone na terenie posesji. Za drewno do ogniska pobieramy opłatę zgodnie z cennikiem. Rozpalanie ogniska należy uzgodnić z gospodarzami.

12. SPA, Basen i Masaże

12.1. Do korzystania z usług SPA, basenu oraz masaży obowiązuje dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem.

12.2. Przed korzystaniem z tych usług prosimy o uzgodnienie dostępności z gospodarzami.

13. Kontakt i Informacje Dodatkowe

13.1. W razie pilnych spraw, poza godzinami 8:00 – 20:00, prosimy o kontakt telefoniczny.

13.2. Przedmioty pozostawione w obiekcie mogą zostać odesłane na koszt Gościa na wskazany przez niego adres. W przypadku braku dyspozycji, przedmioty będą przechowywane przez 1 miesiąc, po czym zostaną przekazane na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

13.3. Sprawy nieuregulowane w regulaminie podlegają przepisom obowiązującego prawa polskiego.

13.4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (“RODO”). Gość ma prawo do wglądu i korygowania swoich danych osobowych.

REGULAMIN OBIEKTU MAJA POKOJE Z WIDOKIEM

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, użytkowania pokoi, odpowiedzialności, oraz przebywania na terenie Maja Pokoje z Widokiem i jest integralną częścią umowy do której dochodzi przez dokonanie rezerwacji online, wpłatę zadatku, lub całej należności za pobyt.

  Dokonując wyżej wymienionej czynności Gość potwierdza, że zapoznał się z regulaminem, oraz akceptuje jego warunki i cennik.

 2. Zadatek wynosi 30% kwoty rezerwacji. Zadatek, jak i cała należność wpłacona za pobyt nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość w czasie do 2 miesięcy od dnia złożenia rezerwacji zmiany terminu na inny z zastrzeżeniem, że będzie on dostępny. W przypadku wyższej kwoty rezerwacji na inny termin po wniesieniu dodatkowej dopłaty.

 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu Maja Pokoje z Widokiem, którzy mają obowiązek przestrzegania jego zasad.

 4. Maja Pokoje z Widokiem nie przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami.

 5. Maja Pokoje z Widokiem nie przyjmuje brygad remontowych, firm budowlanych itp.

 6. Dobę hotelową w Maja Pokoje z Widokiem rozpoczynamy o godzinie 16:00, a kończymy o godzinie 10:00 w ostatnim dniu pobytu.

 7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano.

 8. Bardzo dbamy o czystość. Ze względu na zróżnicowaną pogodę prosimy o zabranie ze sobą zmiennego obuwia do chodzenia po domu.

  Po wejściu do domu wszyscy zdejmujemy buty.

 9.  Cena  jest za cały apartament nie za osobę.

 10. Zajmując pokój należy określić czas pobytu i uregulować opłaty z góry za cały okres, chyba że gospodarz obiektu określi inny termin.

  Istnieje możliwość przedłużenia pobytu poza okresem wskazanym w dniu przybycia. Gość powinien zgłosić taką chęć do godz.10.00 dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin najmu pokoju. Możliwość przedłużenia pobytu uzależniona jest od innych rezerwacji i nie może być zagwarantowana.

 11. Nasza gmina wprowadziła opłatę miejscową w wysokości 2,50 zł od osoby z dzień. Opłatę pobieramy tylko gotówką.

 12. W przypadku wcześniejszego wyjazdu nie przysługuje zwrot wniesionych opłat za niewykorzystany czas pobytu.

 13. Dzieci przebywające na terenie obiektu muszą znajdować się pod stałą opieką rodziców, lub dorosłych opiekunów, którzy mają obowiązek sprawowania nadzoru nad nimi.

 14. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, oraz używania, przechowywania innych środków odurzających prawnie zabronionych.

 15. Organizacja imprez i przyjęć jest zabroniona.

 16. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego pokoju gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy i pilota do bramy wjazdowej, oraz przekazaniem  informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności gospodarza.

 17. Oddanie pokoju w dniu wyjazdu polega na przekazaniu czystego pokoju i następuje poprzez zwrot jednego kompletu kluczy, wraz z pilotem do bramy wjazdowej, oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności gospodarza.

 18. W czasie pobytu opuszczając obiekt prosimy o zamykanie drzwi oraz bramy wjazdowej.

 19. W przypadku zagubienia kluczy, pilota pobierana jest opłata 200zł x1 klucz (wymiana zamków) i 100zł pilot bramy.

 20. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę oraz udostępniać pokoju innym osobom.

 21. Przed przekazaniem pokoju sprawdzamy dokładnie działanie, stan wszelkich sprzętów, pościeli i urządzeń będących na jego wyposażeniu.  Po jego przyjęciu nie przyjmujemy wymówek w stylu “ale to już było”. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy zgłaszać natychmiast. gospodarzom.

 22. Gość ma obowiązek zawiadomić gospodarza o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu osobiście bądź też telefonicznie.

 23. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych należących do Maja Pokoje z Widokiem powstałe z jego winy lub winy osób odwiedzających go.

 24. Obiekt i części wspólne budynku są monitorowane, a nad bezpieczeństwem czuwa system pożarowy i alarmowy połączony z interwencją grup. W pokojach zainstalowane są czujniki dymu. W przypadku nieuzasadnionej aktywacji systemu przeciwpożarowego gość zostanie obciążony dodatkowymi opłatami za uruchomienie systemu przeciwpożarowego wezwania straży pożarnej.

 25. Maja Pokoje z Widokiem nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju. Nie pozostawianie otwartych, uchylonych okien i drzwi. W sezonie grzewczym niestosowanie się do tej zasady powoduje awarię pieca i wyłączenie ogrzewania.

  W przypadku niespodziewanych zjawisk atmosferycznych: deszcz, grad itp. gospodarze zastrzegają sobie prawo wejścia do pokoju celem zamknięcia otwartych okien pod nieobecność Gości.

 26. Do dyspozycji Gości dostępne są bezpłatne miejsca parkingowe na ogrodzonym i monitorowanym terenie posesji. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz pozostawionych w nim przedmiotów.

 27. W razie potrzeby ewentualne sprzątanie pokoi oraz usuwanie zgłoszonych gospodarzowi usterek odbywa się wyłącznie w obecności Gości.

 28. Gościom nie wolno samemu dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, w szczególności przesuwania mebli, zmiany konfiguracji łóżek. Chęć dokonania zmian należy zgłosić gospodarzowi.

 29. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, suszarek, żelazek elektrycznych i innych podobnych i urządzeń nie stanowiących wyposażenia Maja Pokoje z Widokiem. Zabrania się pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych czajniki, grzejniki pralki itp. po opuszczeniu pokoju.

 30. Maja Pokoje z Widokiem może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Maja Pokoje z Widokiem, lub gości albo szkodę na osobie gości.

 31. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, zastrzegamy prawo do odmowy dalszego świadczenia usług bez prawa żądania zwrotu wpłaconych nie wykorzystanych środków osobie, która go naruszyła. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań gospodarza, uregulowania wszystkich należności, zapłaty za ewentualne zniszczenia, oraz opuszczenia obiektu.

 32. Dbamy o ekologie, segregujemy śmieci. Ze względu na ochronę środowiska i prawidłowa pracę biologicznej oczyszczalni prosimy naszych Gości o stosowanie produktów „EKO” (płyny, papier toaletowy itp.) Nie wrzucamy do toalet ręczników, podpasek, tamponów, prezerwatyw, resztek jedzenia itd. Za spowodowanie awarii urządzeń kanalizacyjnych gość zostanie obciążony dodatkowymi opłatami.

 33. W okresie zimowym ze względu na zwiększenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych prosimy o zakręcanie grzejników podczas wietrzenia pomieszczeń. Niestosowanie się do tej zasady powoduje awarię pieca i wyłączenie ogrzewania. Pomieszczenia należy wietrzyć krótko, ale intensywnie.

 34. Do dyspozycji Gości w łazience apartamentu 5 osobowego z dwoma sypialniami jest pralka. Za używanie pralki pobieramy opłatę zgodnie z cennikiem.

 35. Sauna, beczka do schładzania jacuzzi ruska bania, basen tylko na wyłączność przygotowywana na specjalne życzenie gości:

  korzystanie z tych usług nie jest wliczone w cenę pobytu, obowiązuje dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem.

  Z strefy SPA mogą korzystać nie tylko Goście Maja Pokoje z Widokiem, ale też inni Goście z zewnątrz

 36. Usługi SPA świadczone są na wyłączność, prosimy o odpowiednio wcześniejszą ich rezerwację – musimy mieć czas na ich przygotowanie.

 37. Wejście do sauny, jacuzzi, basenu tylko po uzgodnieniu z gospodarzami.

 38. Przed wejściem do sauny, jacuzzi basenu obowiązkowy jest dokładny prysznic, aby usunąć z ciała zanieczyszczenia i bakterie, które mogą okazać się szkodliwe dla innych osób.

 39. Seans w saunie rozpoczynany jest o wcześniej uzgodnionej godzinie i liczony jest za każdą rozpoczętą godzinę. Czas liczony jest od ustalonej godziny rezerwacji sauny. Po przekroczeniu 1 pełnej  godziny naliczamy opłatę według cennika proporcjonalnie do wydłużonego czasu. W strefie SPA dzieci nie mogą przebywać bez opieki osoby dorosłej, rodziców opiekunów prawnych Maja Pokoje z Widokiem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki.

 40. Masaże nie są wliczone w cenę pobytu, realizowane są przez firmę zewnętrzną i podlegają indywidualnym uzgodnieniom dostępności. Chęć skorzystania z usług masaży proszę zgłaszać obsłudze obiektu.

 41. Strefa wypoczynku. Goście mogą bezpłatnie korzystać z mebli ogrodowych, altany, huśtawek, zjeżdżalni.

 42. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe w altanie nie jest dozwolone używanie grilla.

 43. Goście mają możliwość wypożyczenia grilla. Za wypożyczenie grilla pobieramy opłatę zgodną z cennikiem.

 44. Na terenie posesji wyznaczono miejsce na rozpalenie ogniska. Za drewno na ognisko pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem. Zabronione jest samowolne rozpalanie ogniska. Chęć rozpalenia ogniska należy wcześniej uzgodnić z gospodarzami.

 45. W ogrodzie nasadzone są krzewy, kwiaty, drzewka owocowe, oraz różnego rodzaju dekoracje. Prosimy o szacunek dla naszej pracy i nie niszczenie upraw i dekoracji.

 46. W wyjątkowych sytuacjach: awarie zdarzenia losowe gospodarze zastrzegają prawo do odwołania rezerwacji.

 47. Gospodarze Maja Pokoje z Widokiem służą pomocą w godzinach od 8.00 do 20.00.

  W wyjątkowych awaryjnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny.

 48. Przedmioty pozostawione w obiekcie mogą zostać odesłane na koszt gościa na wskazany przez niego adres. W przypadku braku dyspozycji, będziemy je przechowywać przez 1 miesiąc, a następnie przekażemy je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

 49. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie podlegają regulacjom obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.

 50. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Gości są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67zdnia 27kwietnia 2016r. („RODO”). Gościom przekazywane jest szczegółowe pouczenie dotyczące przetwarzania ich danych osobowych przez MAJA POKOJE Z WIDOKIEM Marta Latarowska Gajówka 30 59-963 Mirsk dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w domu, korzystania przez Gościa z usług świadczonych przez dom. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

REGULAMIN OBIEKTU MAJA POKOJE Z WIDOKIEM  od 01.01.2022 do 10.08.2023

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, użytkowania pokoi, odpowiedzialności, oraz przebywania na terenie Maja Pokoje z Widokiem i jest integralną częścią umowy do której dochodzi przez dokonanie rezerwacji online, wpłatę zadatku, lub całej należności za pobyt.

  Dokonując wyżej wymienionej czynności Gość potwierdza, że zapoznał się z regulaminem, oraz akceptuje jego warunki i cennik.

 2. Zadatek wynosi 30% kwoty rezerwacji. Zadatek, jak i cała należność wpłacona za pobyt nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość w czasie do 2 miesięcy od dnia złożenia rezerwacji zmiany terminu na inny z zastrzeżeniem, że będzie on dostępny. W przypadku wyższej kwoty rezerwacji na inny termin po wniesieniu dodatkowej dopłaty.

 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu Maja Pokoje z Widokiem, którzy mają obowiązek przestrzegania jego zasad.

 4. Maja Pokoje z Widokiem nie przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami.

 5. Maja Pokoje z Widokiem nie przyjmuje brygad remontowych, firm budowlanych itp.

 6. Dobę hotelową w Maja Pokoje z Widokiem rozpoczynamy o godzinie 16:00, a kończymy o godzinie 10:00 w ostatnim dniu pobytu.

 7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano.

 8. Bardzo dbamy o czystość. Ze względu na zróżnicowaną pogodę prosimy o zabranie ze sobą zmiennego obuwia do chodzenia po domu.

  Po wejściu do domu wszyscy zdejmujemy buty.

 9. Apartament 5 osobowy z dwoma sypialniami. W przypadku rezerwacji tego apartamentu obwiązują ograniczenia odnośnie liczby udostępnianych sypialni. Cena wyliczana jest od ilości osób, nie za cały apartament. Dwie, lub trzy osoby otrzymują dostęp do jednej sypialni dwu lub trzy osobowej. Aby mieć dostęp do obydwu sypialni należy dokonać rezerwacji na minimum cztery osoby. 

 10. Zajmując pokój Gość powinien określić czas pobytu i uregulować należności z góry za cały okres, chyba że gospodarz obiektu określi inny termin.

  Istnieje możliwość przedłużenia pobytu poza okresem wskazanym w dniu przybycia. Gość powinien zgłosić taką chęć do godz.10.00 dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin najmu pokoju. Możliwość przedłużenia pobytu uzależniona jest od innych rezerwacji i nie może być zagwarantowana.

 11. Nasza gmina wprowadziła opłatę miejscową w wysokości 2,50 zł od osoby z dzień. Opłatę pobieramy tylko gotówką.

 12. W przypadku wcześniejszego wyjazdu nie przysługuje zwrot wniesionych opłat za niewykorzystany czas pobytu.

 13. Dzieci przebywające na terenie obiektu muszą znajdować się pod stałą opieką rodziców, lub dorosłych opiekunów, którzy mają obowiązek sprawowania nadzoru nad nimi.

 14. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, oraz używania, przechowywania innych środków odurzających prawnie zabronionych.

 15. Organizacja imprez i przyjęć jest zabroniona.

 16. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego pokoju gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy i pilota do bramy wjazdowej, oraz przekazaniem  informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności gospodarza.

 17. Oddanie pokoju w dniu wyjazdu polega na przekazaniu czystego pokoju i następuje poprzez zwrot jednego kompletu kluczy, wraz z pilotem do bramy wjazdowej, oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności gospodarza.

 18. W czasie pobytu opuszczając obiekt prosimy o zamykanie drzwi oraz bramy wjazdowej.

 19. W przypadku zagubienia kluczy, pilota pobierana jest opłata 200zł x1 klucz (wymiana zamków) i 100zł pilot bramy.

 20. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę oraz udostępniać pokoju innym osobom.

 21. Przed przekazaniem pokoju sprawdzamy dokładnie działanie, stan wszelkich sprzętów, pościeli i urządzeń będących na jego wyposażeniu.  Po jego przyjęciu nie przyjmujemy wymówek w stylu “ale to już było”. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy zgłaszać natychmiast. gospodarzom.

 22. Gość ma obowiązek zawiadomić gospodarza o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu osobiście bądź też telefonicznie.

 23. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych należących do Maja Pokoje z Widokiem powstałe z jego winy lub winy osób odwiedzających go.

 24. Obiekt i części wspólne budynku są monitorowane, a nad bezpieczeństwem czuwa system pożarowy i alarmowy połączony z interwencją grup. W pokojach zainstalowane są czujniki dymu. W przypadku nieuzasadnionej aktywacji systemu przeciwpożarowego gość zostanie obciążony dodatkowymi opłatami za uruchomienie systemu przeciwpożarowego wezwania straży pożarnej.

 25. Maja Pokoje z Widokiem nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju. Nie pozostawianie otwartych, uchylonych okien i drzwi. W sezonie grzewczym niestosowanie się do tej zasady powoduje awarię pieca i wyłączenie ogrzewania.

  W przypadku niespodziewanych zjawisk atmosferycznych: deszcz, grad itp. gospodarze zastrzegają sobie prawo wejścia do pokoju celem zamknięcia otwartych okien pod nieobecność Gości.

 26. Do dyspozycji Gości dostępne są bezpłatne miejsca parkingowe na ogrodzonym i monitorowanym terenie posesji. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz pozostawionych w nim przedmiotów.

 27. W razie potrzeby ewentualne sprzątanie pokoi oraz usuwanie zgłoszonych gospodarzowi usterek odbywa się wyłącznie w obecności Gości.

 28. Gościom nie wolno samemu dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, w szczególności przesuwania mebli, zmiany konfiguracji łóżek. Chęć dokonania zmian należy zgłosić gospodarzowi.

 29. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, suszarek, żelazek elektrycznych i innych podobnych i urządzeń nie stanowiących wyposażenia Maja Pokoje z Widokiem. Zabrania się pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych czajniki, grzejniki pralki itp. po opuszczeniu pokoju.

 30. Maja Pokoje z Widokiem może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Maja Pokoje z Widokiem, lub gości albo szkodę na osobie gości.

 31. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, zastrzegamy prawo do odmowy dalszego świadczenia usług bez prawa żądania zwrotu wpłaconych nie wykorzystanych środków osobie, która go naruszyła. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań gospodarza, uregulowania wszystkich należności, zapłaty za ewentualne zniszczenia, oraz opuszczenia obiektu.

 32. Dbamy o ekologie, segregujemy śmieci. Ze względu na ochronę środowiska i prawidłowa pracę biologicznej oczyszczalni prosimy naszych Gości o stosowanie produktów „EKO” (płyny, papier toaletowy itp.) Nie wrzucamy do toalet ręczników, podpasek, tamponów, prezerwatyw, resztek jedzenia itd. Za spowodowanie awarii urządzeń kanalizacyjnych gość zostanie obciążony dodatkowymi opłatami.

 33. W okresie zimowym ze względu na zwiększenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych prosimy o zakręcanie grzejników podczas wietrzenia pomieszczeń. Niestosowanie się do tej zasady powoduje awarię pieca i wyłączenie ogrzewania. Pomieszczenia należy wietrzyć krótko, ale intensywnie.

 34. Do dyspozycji Gości w łazience apartamentu 5 osobowego z dwoma sypialniami jest pralka. Za używanie pralki pobieramy opłatę zgodnie z cennikiem.

 35. Sauna, beczka do schładzania jacuzzi ruska bania, basen tylko na wyłączność przygotowywana na specjalne życzenie gości:

  korzystanie z tych usług nie jest wliczone w cenę pobytu, obowiązuje dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem.

  Z strefy SPA mogą korzystać nie tylko Goście Maja Pokoje z Widokiem, ale też inni Goście z zewnątrz

 36. Usługi SPA świadczone są na wyłączność, prosimy o odpowiednio wcześniejszą ich rezerwację – musimy mieć czas na ich przygotowanie.

 37. Wejście do sauny, jacuzzi, basenu tylko po uzgodnieniu z gospodarzami.

 38. Przed wejściem do sauny, jacuzzi basenu obowiązkowy jest dokładny prysznic, aby usunąć z ciała zanieczyszczenia i bakterie, które mogą okazać się szkodliwe dla innych osób.

 39. Seans w saunie rozpoczynany jest o wcześniej uzgodnionej godzinie i liczony jest za każdą rozpoczętą godzinę. Czas liczony jest od ustalonej godziny rezerwacji sauny. Po przekroczeniu 1 pełnej  godziny naliczamy opłatę według cennika proporcjonalnie do wydłużonego czasu. W strefie SPA dzieci nie mogą przebywać bez opieki osoby dorosłej, rodziców opiekunów prawnych Maja Pokoje z Widokiem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki.

 40. Masaże nie są wliczone w cenę pobytu, realizowane są przez firmę zewnętrzną i podlegają indywidualnym uzgodnieniom dostępności. Chęć skorzystania z usług masaży proszę zgłaszać obsłudze obiektu.

 41. Strefa wypoczynku. Goście mogą bezpłatnie korzystać z mebli ogrodowych, altany, huśtawek, zjeżdżalni.

 42. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe w altanie nie jest dozwolone używanie grilla.

 43. Goście mają możliwość wypożyczenia grilla. Za wypożyczenie grilla pobieramy opłatę zgodną z cennikiem.

 44. Na terenie posesji wyznaczono miejsce na rozpalenie ogniska. Za drewno na ognisko pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem. Zabronione jest samowolne rozpalanie ogniska. Chęć rozpalenia ogniska należy wcześniej uzgodnić z gospodarzami.

 45. W ogrodzie nasadzone są krzewy, kwiaty, drzewka owocowe, oraz różnego rodzaju dekoracje. Prosimy o szacunek dla naszej pracy i nie niszczenie upraw i dekoracji.

 46. W wyjątkowych sytuacjach: awarie zdarzenia losowe gospodarze zastrzegają prawo do odwołania rezerwacji.

 47. Gospodarze Maja Pokoje z Widokiem służą pomocą w godzinach od 8.00 do 20.00.

  W wyjątkowych awaryjnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny.

 48. Przedmioty pozostawione w obiekcie mogą zostać odesłane na koszt gościa na wskazany przez niego adres. W przypadku braku dyspozycji, będziemy je przechowywać przez 1 miesiąc, a następnie przekażemy je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

 49. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie podlegają regulacjom obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.

 50. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Gości są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67zdnia 27kwietnia 2016r. („RODO”). Gościom przekazywane jest szczegółowe pouczenie dotyczące przetwarzania ich danych osobowych przez MAJA POKOJE Z WIDOKIEM Marta Latarowska Gajówka 30 59-963 Mirsk dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w domu, korzystania przez Gościa z usług świadczonych przez dom. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.