Przejdź do treści

Covid-19

Procedura bezpieczeństwa podczas epidemii SARS-CoV-2

Zasady i procedury ogólne

 1. Informujemy, że używamy specjalistycznych i certyfikowanych środków do dezynfekcji powierzchni podłogowych, klamek, włączników światła oraz poręczy na klatkach schodowych.

 2. W pomieszczeniach ogólnodostępnych zapewniamy płyny do dezynfekcji rąk maseczki ochronne.

 3. Nie przyjmujemy Gości w celu odbycia kwarantanny.

 4. W budynku mogą przebywać jedynie osoby zakwaterowane.

 5. Zalecamy noszenie maseczek ochronnych w częściach ogólnodostępnych.

 6. Prosimy o zachowanie odległości 1,5 m względem innych gości.

 7. W związku z zagrożeniem wirusem COVID -19 informujemy, że mamy prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie Gości 

Procedury obowiązujące w recepcji

 1. Drzwi wejściowe do budynku oraz pozostałe powierzchnie m.in. klamki, włączniki światła oraz poręcze na klatkach schodowych są regularnie dezynfekowane.

 2. Po wejściu do budynku prosimy o dezynfekcję rąk w specjalnie do tego przygotowanym punkcie.

 3. Obecność Gościa przy przyjęciu ograniczamy do minimum.

Procedury obowiązujące podczas sprzątania pokoi

 1. Pokoje po zakończonym pobycie Gości podlegają szczegółowej dezynfekcji i są regularnie wietrzone.

 2. Ze względów sanitarnych nie świadczymy usługi sprzątania podczas pobytów.

 3. Sprzątanie pokoi w czasie pobytu odbywa się na specjalne życzenie za dodatkową opłatą, po ustaleniu zasad i pod nieobecność Gości w pokoju.

 4. Jeżeli istnieje potrzeba jedynie wymiany ręczników, opróżnienia kosza na śmieci lub uzupełnienia przyborów toaletowych prosimy o kontakt z recepcją.

 5. Pościele i ręczniki prane są w zewnętrznej profesjonalnej pralni  w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Pranie jest dostarczane w reżimie sanitarnym.

 6. Dla bezpieczeństwa Gości zrezygnowaliśmy z obrusów materiałowych oraz wystawiania przypraw oraz serwetek.

Procedury obowiązujące w pomieszczeniach SPA

 1. Ze SPA mogą korzystać tylko osoby, które dokonały rezerwacji wstępu do SPA.

 2. W tym samym czasie z pomieszczeń SPA mogą korzystać osoby, które na co dzień mieszkają lub przebywają razem.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Klienta zakażenia koronawirusem COVID-19.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba podejrzana nie powinna zostać wpuszczona do budynku. Taką osobę należy poinstruować o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

 2. W przypadku podejrzenia u Klienta zakażenia COVID-19 obsługa obiektu ma obowiązek ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana i w obszarze tym należy przeprowadzić rutynowe sprzątanie oraz dezynfekcję.

 3. W przypadku podejrzenia i Klienta zakażenia COVID-19 obsługa obiektu ma obowiązek ustalić (o ile to możliwe) listę pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał gość, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u obsługi zakażenia  COVID-19.

 1. Obsługa w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy – powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni COWID-19

 2. Zaleca się aby obsługa na bieżąco śledzili informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 3. W przypadku wystąpienia u osoby obsługi wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować i stosowania się do instrukcji.

 4. Osoba taka powinna poczekać na transport w pomieszczeniu odizolowanym.

Procedury obowiązują od dnia 01.06.2021

W przypadku zmiany wytycznych GIS powyższe procedury ulegają zmianie w zakresie zmienionym przez wytyczne GIS do czasu opracowania nowych procedur.